Tłumaczenia słów, zwrotów i terminów niemieckojęzycznych, używanych w umowach, formularzach i wnioskach o udzielenie kredytu lub pożyczki.

Deutsch – w języku niemieckimPolnisch – w języku polskim
AGB (Allgemeine Geschäftsbedingungen)Ogólne warunki handlowe (transakcji)
1 des Monats / 15 des Monats1-go dnia miesiąca / 15-go dnia miesiąca
Absicherung wählenWybierz zabezpieczenie (ubezpieczenie)
Alternativealternatywa
Angabe zur Bankverbindungdane dotyczące konta bankowego
Angabendane / informacje / oświadczenie
Angebotoferta
Angebote anfordernzażyczyć sobie / poprosić o oferty
Annahmequotepoziom akceptacji
Anredetytuł (pan/pani)
Anrede, Titelzwrot osobowy (Pan, Pani), tytuł
Anschriftadres korespondencyjny, nagłówek
Anstellungzatrudnienie
Antragwniosek
Anzahl bestehender KrediteIlość aktualnych kredytów
Anzahl kindergeldberechtigter Kinderliczba uprawnionych do zasiłku rodzinnego na dzieci
Anzahl Kreditnehmerliczba kredytobiorców
Arbeiter/inpracownik/ca
Arbeitgeberpracodawca
Arbeitslose, Sozialhilfeempfänger, ohne Beschäftigungbezrobotny/a, osoba/y otrzymujące pomoc społeczną, bez zatrudnienia
Arbeitszeit – Teil, Vollczas pracy- w niepełnym wymiarze, na cały etat w pełnym wymiarze
Aus Vermietungenz wynajmu
Ausgabenwydatki
Ausgleich Girokontowyrównanie rachunku bieżącego
Ausstellende Behördeorgan wydający / wystawiający
Ausweisen mit Videoidentzidentyfikować drogą wideo (przez internet)
Auszahlung erst nachdem unterschriebener Antrag per Post-Ident-Verfahren an die Bank gesendet wirdWypłata zostanie przelana do Banku po podpisaniu wniosku i dokonaniu procesu identyfikacji.
Auszubildende/ruczennica / uczeń
Autokreditkredyt na zakup auta
Bankinstitutinstytucja bankowa
Bargeld Darlehenkredyt gotówkowy
Bausparenoszczędności na pobudowanie się lub zakup mieszkania
Beamte/rurzędnik/czka państwowy/a
Bearbeitungsgebühropłata manipulacyjna
Befristet bisw terminie do
Bei Arbeitslosigkeitw przypadku bezrobocia
Bei Arbeitslosigkeit, Arbeitsunfähigkeit, Todw przypadku bezrobocia, niezdolności do pracy, śmierci
Bei Arbeitsunfähigkeitw razie niezdolności do pracy
Bei den Elternprzy rodzicach
Bemerkung zum Kreditantraguwagi do kredytu w razie pytań
Berufzawód
Berufliche Nebentätigkeitendodatkowe zatrudnienie
Berufsbezeichnungwykonywany zawód
Berufsgruppegrupa zawodowa
Berufsgruppe auswählenwybierz grupę zawodu
Beschäftigt seitzatrudniony od
Beschäftigungsstatusstatus zatrudnienia
Besitzen SiePosiada pan/pani
Besitzen Sie EC oder KreditkartenPosiadasz EC lub kartę kredytową
Besitzen Sie ein MotorradPosiadasz motocykl
Besitzen Sie einen PKWPosiadasz auto
Bestätigen / BestätigungPotwierdzić – potwierdzenie
Beste Bewertungen zuerstNajpierw najlepiej oceniane opinie
Bestehende Krediteistniejące w chwili obecnej pożyczki / kredyty
Bewertungenocena / opinie
Bisdo
Bitteproszę
Bitte auswählenproszę wybrać
Bitte geben Sie Ihre/n … anproszę podać swoją / e
Bitte wählenproszę wybrać
Bonitätsabhängigzależne od zdolności kredytowej
Bonitätsunabhängige ZinsenOdsetki niezależne od zdolności kredytowej
Bonitätsabhängiger Zinssatzw zależności od oprocentowania
Branchebranża
Bruttodarlehensbetragkwota pożyczki brutto
Büro-/Geschäftsgebäudebiuro-/ budynek firmy (biznesu)
Dank volldigitalem Abschluss mit Sofort-EntscheidDzięki w pełni zdigitalizowanemu opracowaniu natychmiastowe rozstrzygnięcie
Darlehenpożyczka
Darlehenrückzahlungspłata pożyczki
Darlehen für eine Eigentumswohnungkredyt mieszkaniowy, na zakup mieszkania własnościowego
Daten ändernzmienić dane
Datenschutzerklärungoświadczenie dotyczące polityki prywatności
Datumsformat (TT.MM.JJJJ)format daty (TT.MM.RRR) dzień, miesiąc, rok
Davon Kinderw tym dzieci
Die nachfolgende Hinweisenastępujące uwagi
Diese Anfrage ist noch kein AbschlussTa prośba-zapytanie nie jest jeszcze ostateczna
Digitale Featuresfunkcje cyfrowe / zdiditalizowane funkcje
Digitale Unterschrift möglichMożliwy podpis cyfrowy
Dokumenten-Upload nicht notwendigPrzesyłanie dokumentu nie jest konieczne
Dort beschäftigt gewesenbył/a tam zatrudniony/a
Dort tätig seittam zatrudniony/a od …
Dort wohnhaft seittam zamieszkuje od …
Effektiver Jahreszinsefektywne roczne odsetki
Eheähnliche Lebensgemeinschaftspołeczność życiowa podobna do małżeństwa
Eigentumswohnungmieszkanie własnościowe
Eigenschaftencechy, właściwości
Eine Personjedna osoba
Einfacher Kreditzwykły kredyt
Einfamilienhausdom jednorodzinny
Einkommendochody
Einkommen aus Haupttätigkeitdochód z głównej działalności
Einkommensnachweiszaświadczenie o dochodach / zarobkach
Einnahmenwpływ, przychód, dochód
Einrichtung / Möbelsprzęt / meble
Einwilligungserklärungoświadczenie zgody
Einzug der Rate zumściąganie/potrącanie raty do …
E-Mail Adresseadres E-Mail
Empfehlungenzalecenia
Erhaltenotrzymać
Erwachsene im Haushaltdorosłych w domu / gospodarstwie
Es wird kein negativer Schufaeintrag für Sie erzeugtnie będzie dla pana/i wykonany żaden negatywny wniosek Schufa
ExlusivzinsEkskluzywna stopa procentowa
Familienstandstan rodzinny
Fester Sollzinsstała stopa oprocentowania kredytu (odsetki debetowe)
Filternfiltrowanie
Flexibilitätelastyczność
Flexible Raten-Optionelastyczne opcje rat
Fortfahrenkontynuować
Fortschrittpostęp
Fraupani
Freie Verwendungdo swobodnej dyspozycji
Für Polendla Polaków
Für den Bau eines Hausesna budowę domu
Für den Kauf einer Wohnungna kupno mieszkania
Für jeden Zweckna dowolny cel
Für SelbstständigeDla samozatrudnionych
Geben Sie anproszę wskazać
geb. Sollzins p.a. (gebundener Sollzins Prozent pro Jahr)roczna stopa oprocentowania kredytu
Gebrauchtfahrzeugużywane auto
Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)data urodzenia (dzień, miesiąc, rok)
Geburtslandkraj urodzenia
Geburtsnamenazwisko rodowe / panieńskie
Geburtsortmiejsce urodzenia
Geburtstag dzień urodzenia
Gelesenprzeczytane / przeczytać
Gesamtbetragsuma ogólna (łączna)
Gesamtkreditbetragcałkowita kwota kredytu
Gesamttilgung kostenpflichtig całkowita spłata możliwa po uiszczeniu obowiązkowych kosztów
Geschäftsführerszef firmy
Geschätzte Restschuldszacunkowo reszta zadłużenia
Geschiedenrozwiedziony/a
Getrennt lebendmieszkający/a osobno
Gewünschte neue Kreditsumme inklusive der Umschuldungennowa kwota pożyczki jaką sobie życzysz, w tym restrukturyzacja zadłużenia
Gewünschter Auszahlungstermintermin w jakim sobie życzymy otrzymać kredyt
Gutscheincodekod kuponu / bonu
Hausfraugospodyni domowa
Haushaltgospodarstwo domowe/rodzinne
Hausnummernumer domu
Herrpan
Hiermit bestätige ichniniejszym potwierdzam
Hilfsarbeiterrobotnik, pracownik pomocniczy
Hinweiswskazówka
Höchste Auszahlungsgeschwindigkeit zuerstNajpierw najszybciej wypłacane
Hypothekenkreditkredyt hipoteczny
Ich habe alle Hinweise gelesen und bin damit einverstandenwszystkie uwagi przeczytałem/am i wyrażam zgodę
Ich stimme zuzgadzam się
Ich trage alle Risiken selbstwszelkie ryzyko ponoszę sam/a
Identität nachweisen mit VideoidentZidentyfikuj tożsamość za pomocą wideo-identyfikatora
Ihr monatlich frei verfügbares Einkommenwole od obciążeń pozostające do twojej dyspozycji miesięczne dochody
Ihr Nettoeinkommen pro Monattwoje miesięczne dochody netto
Ihr vorheriger Arbeitgebertwój poprzedni pracodawca
Ihr Wunschbetragkwota jaką sobie życzysz
Ihre Kreditanfrage hat keinen Einfluss auf Ihren Schufa-Score!twoje prośba z zapytaniem o pożyczkę nie ma wpływu na ocenę SCHUFA!
Im Wohneigentumw prywatnej nieruchomości mieszkaniowej
Immobilienfinanzierungfinansowanie nieruchomości
Internetkreditkredyt przez internet lub www kredyt
Ist Ihr Arbeitsverhältnis befristet?jest pana/ni stosunek pracy na czas określony?
Jatak
Jahrrok
Jetztteraz
Jetzt beantragenteraz złożyć wniosek
Kein Immobilienbesitzbrak posiadanych nieruchomości
Kein Papierkramżadnych papierkowych formalności
Keine kostenlose GesamttilgungBezpłatna i całkowita spłata kredytu niemożliwa
Kinder im Haushaltdzieci w gospodarstwie domowym
Kindes/Ehegattenunterhaltdzieci/ wsparcie współmałżonka/i
Kleinbuchstabenmałymi literami
Komplett online abschließbarw pełni/kompletnie dopięty online
Konditionen für Bestandskunden der Bank schlechter als für NeukundenWarunki dla obecnych klientów banku gorsze niż dla nowych klientów
Kontaktdatendane/informacje kontaktowe
Konto Nr. und BLZNumer konta i kod banku
Kontodateninformacje o koncie
Kontoinhaberposiadacz rachunku
Korrektprawidłowo
Kostenlose Beratungbezpłatne porady
Kostenlose GesamttilgungBezpłatna całkowita spłata kredytu
Kostenlose Sondertilgungbezpłatna spłata na specjalnych warunkach
Kreditabsicherung möglichmożliwe ubezpieczenie kredytu
Kredit Artrodzaj kredytu
Kredit für Polen in Deutschlandkredyt dla Polaków w Niemczech
Kredit für Selbstständige nicht möglichKredyt dla osób prowadzących działalność na własny rachunek jest niemożliwy
Kreditbetragkwota pożyczki
Kreditekredyty
Kreditlaufzeitokres spłaty kredytu / kredytowania
Kredit mit Sofort-AuszahlungKredyt z natychmiastową wypłatą
Kredit mit Sofort-EntscheidKredyt z natychmiastową decyzją
Kreditnehmerpożyczający / kredytobiorca
Kreditrückzahlungspłata kredytu
Kreditvergleichporównanie / porównywarka kredytów
Kredit wird heute ausgezahltKredyt zostanie wypłacony dzisiaj
Kundenfreundlichkeitprzyjazna obsługa klienta
Land Arbeitgeberkraj pracodawca
Land Kraj
Laufzeitczas (spłaty, obiegu, pracy itp.)
Laufzeit/Anzahl Ratenokres spłaty / ilość rat
Lebensversicherungubezpieczenie na życie
Ledigsamotny/a
Mehrfamilienhausdom wielorodzinny
meiste Bewertungen zuerstnajpierw najczęściej powtarzające się recenzje
Mietfreiwolny/e od czynszu
Mindestensprzynajmniej / co najmniej
Mit der Express-Option Bearbeitung am selben Tagdzięki ekspresowej opcji opracowanie tego samego dnia
Mobiltelefontelefon mobilny / komórkowy
Mobiltelefon-Nummernumer telefonu komórkowego
Möchten Sie den Kredit gemeinsam beantragen?Czy chcieliby Państwo wspólnie ubiegać się o pożyczkę?
Monat/emiesiąc/ce/cy
Monatl. sonstige Einnahmen (Vermietung, Unterhalt, Rente, Zinserträge, Nebenjob)inne miesięczne dochody (Wynajem, utrzymanie, emerytura, dochód z odsetek, dodatkowa praca)
Monatlichmiesięcznie
Monatliche Ratemiesięczna rata
Monatliche Warmmietewysokość opłacanego czynszu mieszkaniowego z ogrzewaniem i ciepłą wodą włącznie
Monatliches Nettoeinkommenmiesięczne dochody netto
mtl.miesięczne/ nie
Mtl.Rate / Effektiver Jahreszinsmiesięczna rata / roczna stopa procentowa
Nachnamenazwisko
Name Arbeitgebernazwa firmy/ pracodawca
Name des Arbeitgebersnazwa pracodawcy/ nazwa firmy
Name, Nachnameimię i nazwisko
Neinnie
Netto Darlehensbetragkwota pożyczki / kredytu netto
Nettoeinkommendochód netto / zysk netto
NettokreditbetragKwota kredytu netto
Neu Berechnenprzeliczyć na nowo
Neufahrzeugnowy samochód
Niedrigste monatliche Rate zuerstNajpierw najniższe raty miesięczne
Niedrigster effektiver Jahreszins zuerstNajpierw najniższa roczna stopa procentowa
o.g.wyżej wymienione
Online-Identifikationidentyfikacja online
onlinekredytkredyt online
Ortmiejsce / miejscowość
Ort Arbeitgebermiejsce pracy / miejscowość pracodawca
Pensioner/inemeryt/ka
Personosoba
Personalausweisdowód osobisty
Personen im Haushaltilość osób zamieszkałych w gospodarstwie rodzinnym
Pflichtfeldpole obowiązkowe / wymagane do wypełnienia
Pflichtinformationeninformacje obowiązkowe
PLZkod pocztowy
PLZ vorheriger Wohnsitzkod pocztowy poprzedniego miejsca zamieszkania
PLZ, Ort des Arbeitgeberskod pocztowy, miejscowość pracodawcy
PLZ, Ort des vorherigen Arbeitgebers kod pocztowy, miejscowość poprzedniego pracodawcy
Private Krankenversicherungprywatne ubezpieczenie na zdrowie
Ratenpausen kostenpflichtigobowiązują płatne pauzy w spłacie rat
Ratenpausen möglichpauzy w spłacie rat są możliwe
Reisepasspaszport
Renovierungrenowacja / odnowienie
Rentner/inrencista / rencistka
Repräsentatives, Bsp.przykładowy, przykład
Restlaufzeit bispozostały czas do
Schnellster Kreditnajszybszy kredyt
Schüler/inuczeń / uczennica
Selbständigsamodzielny / niezależny
Sicherheitbezpieczeństwo
Sie müssenpan/pani musi lub państwo/muszą
Sind Sie gesetzlich krankenversichert?Czy jesteś objęty ustawowym ubezpieczeniem zdrowotnym?
Sofortauszahlungnatychmiastowa wypłata
Soldatżołnierz
Sollzins gebundenZwiązane odsetkami debetowymi/oprocentowania
Sollzins pro Jahrroczna stopa oprocentowania
Sondertilgungen jederzeit kostenlos möglichmożliwe bezpłatne spłaty specjalne w dowolnym momencie
Sonstigesinne
Sonstiges Einkommeninne dochody
Sortierensortowanie
Staatsangehörigkeitnarodowość
Staatsbürgerschaftobywatelstwo
Straße (Strasse)ulica
Straße, Nr.ulica, numer
Straße, Nr. des Arbeitgebersulica, numer, pracodawcy
Straße, Nr. des vorherigen Arbeitgebersulica, numer, poprzedniego pracodawcy
Studierende/rstudiująca/cy
Tarifdetailsszczegółowe informacje taryfowe / taryfa w detalach
Teilzeitw niepełnym wymiarze czasu / niepełnoetatowy
Telefon abendsnumer telefonu pod którym jesteś osiągalny/a wieczorem
Telefon tagsüber numer telefonu pod którym jesteś osiągalny/a w czasie dnia
Telefonnummernumer telefonu
Um fortfahren zu könnenaby kontynuować
Umschuldungrestrukturyzacja zadłużenia
Umschuldung/Ablösung von bestehenden Krediten möglichMożliwość spłaty obecnie istniejącej pożyczki / kredytów
Umzugprzeprowadzka
Unbefristetbezterminowo
Unterhaltspflichtige Kinderdzieci na utrzymaniu / alimenty
Unterhaltszahlungenświadczenia alimentacyjne / na utrzymanie
Unverbindliche, kostenlose KreditanfrageNiewiążąca, bezpłatny wniosek o pożyczkę lub kredyt
Urlauburlop
Ursprünglicher Kreditbetragkwota starej pożyczki, kredytu
über das Internetprzez internet, mittels internet
Verfügungdo dyspozycji
Vergleichenporównać
Verheiratetżonaty / zamężna
Vermietete Immobiliewynajmowana nieruchomość
Vereinbarung, Vertragumowa
Vertrag unterzeichnen mit digitaler UnterschriftPodpisanie umowy z podpisem cyfrowym
Verwendungza / stosowanie
Verwendungszweckcel płatności
Verwitwetowdowiały/a
Videoident möglichmożliwość wideo-identyfikacji
Vollständige Onlineabwicklung mit VideoidentKompletne rozpatrzenie i zakończenie umowy online za pomocą identyfikacji wideo
Vollzeitpełnoetatowy
Vorheriger Wohnanschriftpoprzedni adres zamieszkania
Vornameimię
Wahrheitsgemäß sindsą zgodne z prawdą / szczerze
Was machen Sie beruflich?co robisz zawodowo / jaki wykonujesz zawód / w jaki sposób zarabiasz na życie
Weiterdalej
Weiter zu Schritt zweidalej do punku drugiego
Weitere Einkommendalsze/inne dochody
Weitere Informationen zum Thema Kreditwięcej informacji o temacie kredyt
Wichtigważne
Wichtig: Bitte ohne Kindergeld angebenważne: proszę podać bez zasiłku rodzinnego na dzieci
Widerruf des Kreditvertrags bis 14 Tage nach Abschluss möglichWycofanie się z umowy kredytowej do 14 dni od daty zawarcia
Wie viel?ile?
Wie lange?jak długo?
Wisodlaczego
Wochenstundentygodniowe godziny
Wofür?za co? po co?
Wohnanschriftadres zamieszkania
Wohninstitutioninstytucja (spółka, spółdzielnia) mieszkaniowa
Wohnortmiejsce zamieszkania
Wohnsituationsytuacja mieszkaniowa
Wohnungsbaudarlehenna zakup mieszkania własnościowego w nowym budownictwie
Wollen Sie diesen Kredit umschulden?chcesz zaciągnąć nową pożyczkę na spłatę starej?
Wunschbetragkwota jaką sobie życzysz
Wunschkreditjaki kredyt sobie życzysz
Zahlenpłacić
Zeichenznak, cecha, symbol, oznaka, sygnał, oznaka, symptom, rysunek
Zinsenodsetki
Zinssätzestopy procentowe
zu meiner Personodnośnie mojej osoby
zum Anbieterdo oferującego / kredyty, pożyczki
zur Mietewynajmowane, czynszowe
zurückz powrotem, powrót, wstecz
zwei Personendwie osoby
Zwekcel